KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 Năm học 2022 – 2023 TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG

Tháng Sáu 11, 2022 3:00 chiều

Thực hiện công văn số 74/HD-PGD của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng, ngày 26 tháng 5 năm 2022 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh cáclớp đầu cấp năm học 2022-2023;
Thực hiện Quyết định số 33/PGD&ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 các trường TH, THCS trên đia bàn huyện năm học 2022-2023;
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xin Thông báo về công tác tuyển sinh vào lớp1 năm học 2022-2023.
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, NH 2022-2023_page-0001

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, NH 2022-2023_page-0002

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, NH 2022-2023_page-0003
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 Năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH_page-0001

THÔNG BÁO TUYỂN SINH_page-0002

THÔNG BÁO TUYỂN SINH_page-0003
THÔNG BÁO Về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023.